Om Wasaugnen

Vi har nu tagit över tillverkningen av Wasaugnen från Stockholms kakelugnsmakeri.
En ugn som är utvecklad av Stockholms kakelugnsmakeri i samarbete med KTK. Den miljövänligaste ugnen på marknaden både vad gäller utsläpp och verkningsgrad.

Wasaugnen skiljer sig från den traditionella kakelugnen, från braskaminen och från den öppna spisen. Den slår dem alla när det gäller förmågan att effektivt lagra och ge värme. När man jämför olika eldstäders effektivitet, brukar man tala om deras verkningsgrad, dvs hur mycket värme du får ut av en viss mängd bränsle. Väljer du en öppen spis får du utan tvekan många sköna stunder framför brasan, men verkningsgraden når sällan över 10 % och när elden slocknat, är även den sköna värmen borta. Kakelugnen är klart bättre. Den är konstruerad så att rökgaserna måste passera genom kakelugnens långa kanalsystem. Härigenom värms hela kakelugnen upp och behåller sedan värmen under lång tid. Avsvalningstiden för en kakelugn är 8-10 timmar och verkningsgraden i bästa fall 60 %.

Samma verkningsgrad kan även en modern braskamin nå upp till men den saknar förmågan att lagra värmen. Med Wasaugnen får du en miljövänlig, effektiv och ekonomisk värmekälla med en betydligt högre verkningsgrad. Den kan t.o.m. installeras som huvudvärmekälla om du bor i en normalstor välisolerad villa, för den är lika effektiv som en vältrimmad oljepanna. Fast vackrare att se på och lyssna till.

WASAUGNENS HISTORIA

Wasaugnen är ett exempel på produktutveckling på hög nivå, där gamla, väl beprövade hantverksmetoder tagits till vara. Utseendemässigt har den anor från 1700-talet, och är en vidareutveckling av den vitslammade värmelagringsugn som då ofta fanns i svenska torp och bondgårdar. Wasaugnen är byggd invändigt efter samma principer som kakelugnen, med rökgaskanaler som löper upp och ner i ugnskroppen. Den   patenterade förbränningstekniken, som utvecklats och testas i samråd med Institutionen för värme- och ugnsteknik på Tekniska Högskolan i Stockholm gör Wasaugnen till en suverän värmekälla.

SÄKER KONSTRUKTION

Wasaugnen byggs upp med färdiga block av Olivinsten. Det är en speciell sorts bergart som bryts i Norge med samma egenskaper som täljsten. Stenen tål mycket höga temperaturer  och har en utvidgningskoefficient som i stort sett är plus minus noll. Därmed försvinner risken för sprickbildningar i stenen. Wasaugnen kan eldas redan fem veckor efter monteringen. En vanlig kakelugn måste torka tre månader först, och är känslig för alltför hård eldning. Wasaugnen är lättåtkomlig för service och inspektion och är byggd för att hålla i generationer.

VÄRMEMAGASIN

Efter förbränningen, som sker vid ca 900 C passerar rökgaserna först värmeväxlaren som snabbuppvärmer rumsluften, därefter fortsätter rökgaserna sin väg genom 8 meter kanaler av Olivinsten  som lagrar värmen upp till 24 timmar. När rökgaserna lämnar ugnen är rökgastemperaturen endast ca 120 C. Den rena förbränningen med minimal vedåtgång, korta eldningsperioder och med lång ackumuleringstid har gjort Wasaugnen till en omtyckt huvudvärmekälla i villor och radhus. Normalt klaras uppvärmningen av bostaden med ett inlägg morgon och kväll. Den balanserade värmeavgivningen skapar ett jämt och behagligt inomhusklimat.

DIREKTVÄRME

Ugnen tar även tillvara rumsluften och ger direktvärme redan efter 10-15 minuters eldning. Detta tack vare den speciella värmeväxlare som Wasaugnen är ensam om att ha på marknaden. Genom naturligt självdrag tas rumsluften in genom en öppning i sockeln, värms upp i värmeväxlaren, och släpps ut genom den övre ugnsluckan ca 100 C varm. Wasaugnen har inga störande fläktar och är helt oberoende av elström.

TURBULENSFÖRBRÄNNING

Gränsvärdet för utsläpp av sot, tjära mm från ackumulerande eldstäder  (typ kakelugnar) är f n 30 mg per megajoule. Ur förbränningsteknisk synpunkt bör utsläppen inte överstiga 10 mg/megajoule, detta för att undvika sot- och tjärbeläggningar i rökgaskanalerna med försämrad värmeavgivning som följd.

Wasaugnens patenterade turbulensförbränning, med endast 5 mg utsläpp per megajoule, är oöverträffad. Wasaugnen har ingen varmluftsinsats eller vattenkassett i anslutning till eldstaden som kyler och därmed försämrar förutsättningarna för en bra förbränning.

Wasaugnen har den renaste förbränningen och kan därför installeras överallt utan problem.

Västerås Kakelugnsmakeri – Kaminer, Braskamin, Insatser, Eldstäder Kakelugnar Skorsten Skorstenstätning i Enköping, Köping, Dalarna, Arboga, Örebro & Kungsör